Menu

1.1. “Kassaboek” met opeenvolgende statuten en reglementen

 
1.1. “Kassaboek” met opeenvolgende statuten en reglementen
Datering 1819-1827
Omvang 1 deel
Opmerkingen Bevat: oprichtingsakte (12.6.1819, bevestigd door het stadsbestuur op 4.9.1820), reglement (12.12.1820), toelating van Koning Willem der Nederlanden om de maatschappij op te richten (4.2.1820), reglement van de maatschappij (5.2.1825), besluiten betreffende “de boeten, bekwaamheid voor het aanvaarden van de leden en de benoeming van de bestuurders” (1.3.1821), verslag van een vergadering m.b.t. de aanvaarding van ereleden (27.9.1824), verslag van een buitengewone vergadering m.b.t. de eventuele boeten/maatregelen als de leden zich niet aan de afspraken houden (22.9.1825), verslag van een buitengewone vergadering m.b.t. de “act der eretekens” (30.6.1827), verslag van een buitengewone vergadering m.b.t. het houden van feesten en het begraven van overleden leden (23.7.1821), lijst van de overleden leden tot 1836. Bewaring: zie grote formaten.
 
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/20304369