Menu

Doos 4 (1). Dossier 1983

Doos 4 (1). Dossier 1983

Archief Archief ACLVB Boelwerf (Temse) (archief nr. 1019)
Rubriek I. Algemene stukken m.b.t. de Boelwerf
Deze dossiers werden chronologisch geklasseerd. Ze bevatten nagenoeg steeds hetzelfde type stukken: nota’s, briefwisseling en mededelingen van Etienne Cassier m.b.t. de gebeurtenissen in de NV Boelwerf, verslagen van de kernvergadering ACLVB Boel, ledenlijsten van deze kern, verslagen van de ondernemingsraad, briefwisseling, loonlijsten en loonbarema’s, diverse mededelingen aan het personeel, losse tijdschriftnummers zoals “Syndikaal Nieuws”, “Bedrijfsblad Boelwerf”, losse nummers van “Alle macht aan de arbeiders”, uitnodigingen voor stapelloop van diverse schepen, stukken m.b.t. de behandeling van de belangen van de aangesloten leden.
 
Doos 4 (1). Dossier 1983
Datering *
Opmerkingen Bevat ook enkele stukken m.b.t. het najaar 1982. Bevat ook stukken m.b.t. de Provinciale Metaalbewerkersbond Antwerpen, verslagen van vergaderingen van de Beheerraad van het Fonds van Inkomenszekerheid Boelwerf, stukken m.b.t. de fusie Boelwerf NV en NV Scheepswerven, de CAO en stukken m.b.t. de onderhandelingen, tekst “Arbeidsreglement van de Bedienden Boelwerf NV”, “Statuten van het Fonds voor Inkomenszekerheid ten voordele van de arbeiders(sters) tewerkgesteld bij de firma “Boelwerf” te Temse, opgericht in 1977”, diverse pamfletten rond de zaak van ACV-délégé Jan Cap en de sociale verkiezingen, stukken m.b.t. het proces n.a.v. de staking in Boelwerf in 1981, Sociaal Jaarverslag 1982.
 
Toegang Archief ACLVB Boelwerf (Temse). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/22339257