Menu

Doos 4 (2). Dossier 1984 (1/2)

Doos 4 (2). Dossier 1984 (1/2)

Archief Archief ACLVB Boelwerf (Temse) (archief nr. 1019)
Rubriek I. Algemene stukken m.b.t. de Boelwerf
Deze dossiers werden chronologisch geklasseerd. Ze bevatten nagenoeg steeds hetzelfde type stukken: nota’s, briefwisseling en mededelingen van Etienne Cassier m.b.t. de gebeurtenissen in de NV Boelwerf, verslagen van de kernvergadering ACLVB Boel, ledenlijsten van deze kern, verslagen van de ondernemingsraad, briefwisseling, loonlijsten en loonbarema’s, diverse mededelingen aan het personeel, losse tijdschriftnummers zoals “Syndikaal Nieuws”, “Bedrijfsblad Boelwerf”, losse nummers van “Alle macht aan de arbeiders”, uitnodigingen voor stapelloop van diverse schepen, stukken m.b.t. de behandeling van de belangen van de aangesloten leden.
 
Doos 4 (2). Dossier 1984 (1/2)
Datering *
Opmerkingen Bevat ook verslagen van de vergaderingen van de Steunkas Arbeiders(sters) NV Boelwerf Hoboken & Temse, Sociaal jaarverslag 1983, stukken m.b.t. het Fonds Inkomenszekerheid Boelwerf, protocol van akkoord voor de arbeiders van de NV Boelwerf gesloten te Temse op 15.2.1984 / op 26.3.1984, verslagen van de vergadering van het Gewestelijk Paritair Comité voor de Metaalbouw Waasland, verslagen van diverse vergaderingen met leden van de vakbond.
 
Toegang Archief ACLVB Boelwerf (Temse). Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/22339265