Menu

4.1.3. Notariële akte betreffende een hypotheek van 15.238,10 (Belgische) frank ten voordele van Julie Viane, Carolina Viaene, Catharina Via...

4.1.3. Notariële akte betreffende een hypotheek van 15.238,10 (Belgische) frank ten voordele van Julie Viane, Carolina Viaene, Catharina Via...

Archief Archief Familie Adolphe Hoste en aanverwante (archief nr. 1753)
Rubriek 4. Stukken m.b.t. voorgaande eigenaars van onroerende goederen van de familie Hoste
4.1. Stukken betreffende onroerende goederen gelegen in de Veldstraat en de Voldersstraat te Gent
 
4.1.3. Notariële akte betreffende een hypotheek van 15.238,10 (Belgische) frank ten voordele van Julie Viane, Carolina Viaene, Catharina Viaene, Anna Viaene, Maria Viaene en Virginia Viaene en ten laste van Ignatius De Vigne op een huis “makende den hoek der Veldstraet en der Volderstraet” te Gent en betreffende het nemen van een verzekering tegen brand voor dit huis
Datering 3.3.1837 - 4.3.1837
Omvang 1 katern
 
Toegang Archief Familie Adolphe Hoste en aanverwante. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/22340175