Menu

Stukken m.b.t. contacten met de afdelingen (per jaar)

Stukken m.b.t. contacten met de afdelingen (per jaar)

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / F. Lokale werking
Stukken die betrekking hebben op de contacten tussen het Algemeen Bestuur en de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur en de lokale afdelingen. De lokale afdelingen rapporteren over hun activiteiten aan de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur. Een groot deel van deze dossiers moet nog verwerkt worden.

NWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Zie ook de stukken m.b.t. de Provinciale Verbonden, rubriek F / 1.

NWF / F / 2.3. Stukken m.b.t. contacten met de afdelingen
 
Stukken m.b.t. contacten met de afdelingen (per jaar)
Datering 1976-1997
Omvang 27 pakken & 15 omslagen
Opmerkingen Vnl. werkingsverslagen, bezoekrapporten/contactverslagen, briefwisseling, “kennisgevingen” van activiteiten, diverse overzichten. 1976: bevat ook stukken m.b.t. 1974 en 1975. 1997: bevat enkel financiële verslagen.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24159072
  •  Deelbeschrijvingen