Menu

NWF / 449.

NWF / 449.

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 5. Financiële stukken
NWF / A / 5.1. Jaaroverzichten
Verzamelbeschrijving Dossiers “boekhouding”, 1990-2008, 23 pakken & 7 omslagen
 
NWF / 449.
Datering 1996
Omvang 1 pak
Opmerkingen Geconsolideerde afrekening 1996, resultatenrekening op 30.9.1996, balans leveranciers op 30.9.1996, balans klanten op 30.9.1996, BTW-aangifte van 1.1.1996 tot 31.3.1996 en van 1.7.1996 tot 30.9.1996, centralisatiejournaal van 1.1.1996 tot 31.12.1996, aankoopjournaal van 1.1996 tot 31.12.1996, verkoopjournaal van 1.1.1996 tot 31.12.1996, journaal diverse verrichtingen van 1.1.1996 tot 31.12.1996, journaal financiële verrichtingen ASLK 1.1.1996-31.12.1996, idem Kredietbank, idem Spaarkrediet, idem Generale Bank, idem Paribas, idem Paribas effecten, PCR, balans algemene rekeningen op 31.3.1996 en op 30.6.1996, balans klanten op 30.3.1996 en op 30.6.1996, balans leveranciers, balans actief/passief (trimestrieel), resultatenrekening (trimestrieel), globale situatie klanten op 31.12.1996, globale situatie leveranciers op 31.12.1996, grootboek globale situatie op 31.12.1996.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24159750