Menu

NWF / 454.

NWF / 454.

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 5. Financiële stukken
NWF / A / 5.1. Jaaroverzichten
Verzamelbeschrijving Dossiers “boekhouding”, 1990-2008, 23 pakken & 7 omslagen
 
NWF / 454.
Datering 2001
Omvang 1 pak
Opmerkingen Resultaatrekening per 31.12.2001, stand van de rekeningen op 6.9.2001, jaarrekening per 30.6.2001, resultatenrekening per 30 juni 2000-2001, afrekening project 150 jaar Willemsfonds, Aankoopjournaal dd. 5.3.2002, creditnota’s op aankopen en verkopen, verkoopjournaal dd. 5.3.2002, overzichten bankrekeningen, project 150 jaar, PUS, SPB, SPK, gedeeltelijke balans, algemeen grootboek dd. 1.3.2002, balans klanten en grootboek klanten, balans leveranciers en grootboek leveranciers, Provinciale Verbonden Antwerpen, Brabant, Oost-Vlaanderen, Vrienden van het Willemsfonds.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24159790