Menu

NWF / 455.

NWF / 455.

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 5. Financile stukken
NWF / A / 5.1. Jaaroverzichten
Verzamelbeschrijving Dossiers boekhouding, 1990-2008, 23 pakken & 7 omslagen
NWF / 455.
Datering 2002
Omvang 1 pak
Opmerkingen Accountantsverslag en boekhouding Willemsfonds Algemeen Bestuur en de accountantsverslagen van de provinciale verbonden (Brabant, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, West-Vlaanderen) en van de Vrienden van het Willemsfonds, volledig jaar, alles dd. 26.3.2003. Jaarrekening, algemene balans, algemeen grootboek, balans klanten, grootboek klanten, balans leveranciers, grootboek leveranciers, aankoopjournaal, creditnotas aankopen, overzichten bankrekeningen, accountantsverslagen Provinciale Verbonden.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24159798