Menu

NWF / 47. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 12.2.1977

NWF / 47. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 12.2.1977

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
NWF / 47. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 12.2.1977
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: uitnodiging/agenda, reacties (en persoonlijke uitnodigingen en lijsten van stemgerechtigde leden), bijlagen (jaarverslag 1976 door algemeen secretaris Walter Prevenier, stukken m.b.t. de subsidiring, toespraak van voorzitter Adriaan Verhulst, financile overzichten, stukken m.b.t. de praktische organisatie, stukken m.b.t. de vernieuwing van de Raad van Beheer, diverse stukken).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171572