Menu

NWF / 49. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 17.2.1979

NWF / 49. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 17.2.1979

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 49. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 17.2.1979
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: aanwezigheidslijst, stukken m.b.t. commissievergaderingen, bijlagen (brochures: agenda, Het Willemsfonds in 1978 en Werkingsprogramma 1979, toespraak van voorzitter Adriaan Verhulst, jaarverslag door algemeen secretaris Walter Prevenier, financiële overzichten, stukken m.b.t. de praktische organisatie, stukken m.b.t. de hernieuwing van de Raad van Beheer, diverse andere stukken).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171588