Menu

NWF / 51. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1981

NWF / 51. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1981

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 51. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1981
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: reacties (& persoonlijke uitnodigingen), bijlagen (brochure met agenda en financiële overzichten, slottoespraak van voorzitter Adriaan Verhulst, “overzicht werking en ledenbestand afdelingen, werkingsjaar 1980”,werkingsverslag 1980 (Jan Kerremans), stukken m.b.t. de praktische organisatie, persmededelingen, persknipsels, diverse andere stukken).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171605