Menu

NWF / 54. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 18.2.1984

NWF / 54. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 18.2.1984

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 54. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 18.2.1984
Datering *
Omvang 2 omslagen
Opmerkingen Bevat: uitnodiging, reacties (en persoonlijke uitnodigingen), bijlagen (brochure met agenda en financiële overzichten, toespraak van voorzitter Adriaan Verhulst, jaarverslag 1983 door algemeen secretaris Leo Ponteur, stukken m.b.t. de praktische organisatie, persknipsels, diverse teksten).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171629