Menu

NWF / 55. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 2.2.1985

NWF / 55. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 2.2.1985

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 55. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 2.2.1985
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: uitnodiging/agenda, reacties (en persoonlijke uitnodigingen), bijlagen (brochure met agenda en financiële overzichten, toespraak van voorzitter Ernest Van Buynder, jaarverslag 1984 door algemeen secretaris Leo Ponteur, werkingsprogramma 1985, stukken m.b.t. de praktische organisatie, diverse teksten en brieven).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171637