Menu

NWF / 57. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1987

NWF / 57. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1987

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 57. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.1987
Datering *
Omvang 1 pak & 1 omslag
Opmerkingen Bevat: uitnodiging/agenda, reacties, bijlagen (toespraak van voorzitter Ernest Van Buynder, jaarverslag 1986 van de algemeen secretaris Paul Eeckman, werkingsprogramma 1987, stukken m.b.t. de huldiging van verdienstelijke leden, diverse teksten en nota’s, stukken m.b.t. de praktische organisatie).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171653