Menu

NWF / 64. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1993

NWF / 64. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1993

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
NWF / 64. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1993
Datering *
Omvang 2 omslagen
Opmerkingen Bevat: verslag, agenda, reacties/volmachten, bijlagen (brochure met o.a. agenda en financile overzichten, werkingsverslag 1992, toespraak van Leo Ponteur, jaarverslag 1992 van de algemeen secretaris Georges Declercq, verslag over de jaarrekening 1992, stukken m.b.t. de huldiging van verdienstelijke leden, stukken m.b.t. de praktische organisatie).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171710