Menu

NWF / 65. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 19.2.1994

NWF / 65. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 19.2.1994

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 65. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 19.2.1994
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: uitnodiging/agenda, reacties, bijlagen (brochure met o.a. agenda en financiële overzichten, jaarverslag 1993 van de algemeen secretaris Georges Declercq, financieel jaarverslag 1993, toespraken van Leo Ponteur, diverse nota’s, ledencijfers, stukken m.b.t. de praktische organisatie).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171718