Menu

NWF / 73. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1999

NWF / 73. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1999

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
NWF / 73. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 20.2.1999
Datering *
Omvang 1 pak & 1 omslag
Opmerkingen Bevat: verslag, uitnodiging/agenda, reacties/volmachten, aanwezigheidslijst, bijlagen (brochure met o.a. agenda en financile overzichten, stukken m.b.t. de aanpassing van de statuten, stukken m.b.t. de verkiezing van de Raad van Beheer, m.b.t. de huldiging van verdienstelijke leden, ledencijfers, financile overzichten, stukken m.b.t. de werking, stukken m.b.t. de praktische organisatie).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171785