Menu

NWF / 83. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.2004 tevens Voorzittersberaad

NWF / 83. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.2004 tevens Voorzittersberaad

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.1. Stukken m.b.t. algemene vergaderingen (waaronder jaarverslagen)
 
NWF / 83. Stukken m.b.t. de algemene vergadering van 21.2.2004 tevens Voorzittersberaad
Datering *
Omvang 1 pak
Opmerkingen Bevat: verslag, reacties/volmachten, aanwezigheidslijst, bijlagen (werkingsverslag 2003, werkingsprogramma 2004, diverse teksten, financiële overzichten, verslag nationaal voorzittersberaad 21.2.2004, stukken m.b.t. de praktische organisatie, stukken m.b.t. de ledendag “Lille2004Lille”).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24171866