Menu

NWF / 185. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.12.1995

NWF / 185. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.12.1995

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.2. Stukken m.b.t. vergaderingen van de Raad van Beheer - Raad van Bestuur
Per vergadering. In de onderstaande beschrijvingen wordt Raad van Beheer - Raad van Bestuur afgekort als RvB. Dagelijks bestuur wordt afgekort tot DB, Algemene Vergadering tot AV.
 
NWF / 185. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.12.1995
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: verslag, uitnodiging/agenda, reacties, aanwezigheidslijst, stukken m.b.t. het geplande (afgelaste) conclaaf in Bokrijk, bijlagen (verslag RvB 7.10.1995, financiële overzichten en diverse nota’s, o.a. m.b.t. personeelszaken en de samenwerking met “’t Nut”, “De revitalisering van het WF” - rapport van Leo Ponteur).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24172689