Menu

NWF / 232. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.2.2002

NWF / 232. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.2.2002

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.2. Stukken m.b.t. vergaderingen van de Raad van Beheer - Raad van Bestuur
Per vergadering. In de onderstaande beschrijvingen wordt Raad van Beheer - Raad van Bestuur afgekort als RvB. Dagelijks bestuur wordt afgekort tot DB, Algemene Vergadering tot AV.
 
NWF / 232. Stukken m.b.t. de RvB-vergadering van 2.2.2002
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat ook stukken m.b.t. de AV en de RvB van de Vrienden van het Willemsfonds op diezelfde dag. Bevat: verslag, uitnodiging/agenda, reacties/volmachten, aanwezigheidslijst, bijlagen (verslag RvB 1.12.2001, financiële overzichten, diverse teksten en nota’s, o.a. m.b.t. de telecommunicatie van het WF en de congresresoluties, documenten m.b.t. de Vrienden van het Willemsfonds).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24173072