Menu

NWF / 317. Stukken van de werkgroep interne communicatie

NWF / 317. Stukken van de werkgroep interne communicatie

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 2. Stukken m.b.t. de bestuurswerking
NWF / A / 2.6. Stukken m.b.t. commissies en werkgroepen
Zie ook de stukken m.b.t. algemene vergaderingen (rubriek A / 2.1.), Raad van Beheer/Bestuur (rubriek A / 2.2.) en Dagelijks Bestuur (rubriek A / 2.3.). Zie ook elders in deze inventaris: commissie radio en tv / mediabeleid (rubriek C / 3.1.), bibliotheekcommissie (rubrieken C / 4.1. & G / 7.), commissie Vlaamse Beweging (rubriek D / 2.9.), commissie/werkgroep vrijzinnigheid (rubriek D / 3.2.), commissie sociaal-cultureel werk (rubriek A / 3.1. & C / 2.7.), commissie financin (rubrieken A / 5.15.), contactcommissie Financile aangelegenheden (rubriek A / 5.15.), commissie onderwijs (rubriek D / 4.1.).
NWF / 317. Stukken van de werkgroep interne communicatie
Datering 1996
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Diverse verslagen, notas en aantekeningen.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24173758