Menu

NWF / 363. Dossier m.b.t. een enqute over het profiel van het Willemsfonds

NWF / 363. Dossier m.b.t. een enqute over het profiel van het Willemsfonds

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 3. Stukken m.b.t. het beleid
NWF / A / 3.2. Stukken m.b.t. de werking van het Willemsfonds als sociaal-culturele vereniging
NWF / 363. Dossier m.b.t. een enqute over het profiel van het Willemsfonds
Datering 1989-1990
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: informatienota vanwege de staf ten behoeve van het Dagelijks Bestuur (analyse en probleemstellingen als leidraad voor een beleidsconclaaf, 22.8.1990, o.a. op basis van de enqute), blanco enquteformulier voor de afdelingen, resultaten van de enqute, diverse aantekeningen e.a. stukken.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24173908