Menu

NWF / 363. Dossier m.b.t. een enquête over het profiel van het Willemsfonds

NWF / 363. Dossier m.b.t. een enquête over het profiel van het Willemsfonds

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 3. Stukken m.b.t. het beleid
NWF / A / 3.2. Stukken m.b.t. de werking van het Willemsfonds als sociaal-culturele vereniging
 
NWF / 363. Dossier m.b.t. een enquête over het profiel van het Willemsfonds
Datering 1989-1990
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: informatienota vanwege de staf ten behoeve van het Dagelijks Bestuur (analyse en probleemstellingen als leidraad voor een beleidsconclaaf, 22.8.1990, o.a. op basis van de enquête), blanco enquêteformulier voor de afdelingen, resultaten van de enquête, diverse aantekeningen e.a. stukken.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24173908