Menu

NWF / 689. Dossiers Lotto-projectsubsidies

NWF / 689. Dossiers Lotto-projectsubsidies

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financiële stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 5. Financiële stukken
NWF / A / 5.12. Stukken m.b.t. fiscale attesten / giften / cultureel ondernemerschap / sponsoring / Lotto-subsidies
NWF / A / 5.12.6. Dossiers Lotto-projectsubsidies en toelagen uit postzegeluitgiftes
 
NWF / 689. Dossiers Lotto-projectsubsidies
Datering 1991-2004
Omvang 1 pak & 2 omslagen
Opmerkingen Bevat: dossier “Literaire Tiendaagse”, 1991 | dossier “Theaterproject”, 1992 | dossier “De actualiteit van de mythe in de actuele kunst”, 1993 | dossier “Boeken voor Roemenië”, 1994 | dossier “Beeld in beweging”, 1995 | dossier “Monumenten: een zorg!”, 1996 | dossier “Cyberavond”, 1997 | dossier “Europa, smeltkroes van culturen”, 1998 | dossier “In beeld gebracht Kunst tegen onrecht”, 1999 | dossier “Leer surfen via de Vlaamse muziek” (cd-rom, dvd), 2000 | dossier “Vrijheid / onvrijheid”, 2001 | dossier “Vrijheid / theater”, 2002 | brief van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Adeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk m.b.t. de uitbetaling van een aan het Willemsfonds toegekende subsidie van de Nationale Loterij, 26.2.2004.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24175130