Menu

NWF / 845. Dossiers m.b.t. de verhoging van de lidgelden

NWF / 845. Dossiers m.b.t. de verhoging van de lidgelden

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / A. Interne werking
Stukken die betrekking hebben op het interne beheer van de vereniging: stukken m.b.t. statuten, stukken m.b.t. algemene vergaderingen en de verschillende bestuursorganen, stukken m.b.t. het beleid, stukken m.b.t. de werking van de staf, financile stukken (kasboeken, facturen en rekeninguittreksels, subsidiedossiers), stukken m.b.t. het personeel, stukken m.b.t. de ledenadministratie zoals ledenlijsten, en stukken m.b.t. huisvesting, infrastructuur en uitrusting.

NWF / A / 7. Stukken m.b.t. de ledenadministratie
NWF / A / 7.1. Algemene stukken
NWF / 845. Dossiers m.b.t. de verhoging van de lidgelden
Datering 1982 & 1992
Omvang 1 pak
Opmerkingen 1982: voorstellen, reacties, briefwisseling betreffende de voorgenomen verhoging van het lidgeld, gekoppeld aan het lidmaatschap aan de Manteaus literaire leesclub. Dit dossier bevat ook informatie betreffende de contacten met andere uitgeverijen in ditzelfde kader. Zie ook de Algemene Vergadering van 21.2.1982. 1992: briefwisseling, voorstellen en reacties.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24175972