Menu

NWF / 1250. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1250. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
NWF / 1250. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1976
Omvang 1 omslag
Opmerkingen 3.4: oproep tot alle partijen om in een geest van billijkheid en humaniteit definitief de sociale gevolgen van de naoorlogse repressie voor politieke delinquenten op te ruimen. | 21.4: oproep tot de PVV-mandatarissen om steun te verlenen aan voorstellen inzake de kieswethervorming m.b.t. de Brusselse agglomeratieverkiezingen. | 14.6: m.b.t. de lokettenzaak in Schaarbeek. | 14.6: het Willemsfonds en de actuele Vlaamse problematiek: analyse van de situatie. | 4.11: vraag om wetgeving inzake abortus n.a.v. de zaak dokter Peers.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177031