Menu

NWF / 1254. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1254. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
NWF / 1254. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1980
Omvang 1 omslag
Opmerkingen 12.1: van de afdeling Merchtem tegen de drieledige gewestvorming. | 21.1: tegen de drieledige gewestvorming. | 10.5: tegen het communautair akkoord dat aan geen enkele Vlaamse eis tegemoet komt. | 31.5: er is in de nieuwe regering Martens-Spitaels-Vanderpoorten geen filosofisch evenwicht tussen de departementen cultuur en onderwijs; verdedigt de uitbreiding van het Cultuurpact naar persoonsgebonden materies toe; verzet zich tegen de geplande financile regeling i.v.m. de gewestvorming. | 13.6: protest tegen de nieuwe formulering door de Senaatscommissie voor de Staatshervorming van art. 3 ter van de grondwet (Nederlandse cultuurgemeenschap werd vervangen door Vlaamse cultuurgemeenschap); veroordeling de anti-belgische betoging van extreem-rechtse en fascistische groepen tegen het bezoek van de koning aan Antwerpen. | 11.10: protest tegen de aftakeling van het vertrouwen in de democratische instellingen; vraag dat de regeringsonderhandelaars van vrijzinnige kant geen toegevingen zouden doen op het vlak van het onderwijs, cultuurpact, persoonsgebonden materies die het levensbeschouwelijk onevenwicht in Vlaanderen nog zou kunnen versterken; de recente staatshervorming heeft geen rust teweeg gebracht .
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177064