Menu

NWF / 1259. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1259. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
NWF / 1259. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1985
Omvang 1 omslag
Opmerkingen 4.6: tegen de uitholling van het Cultuurpact. | 20.9: de cursus niet-confessionele zedenleer moet kaderen in de neutraliteit van het Rijksonderwijs. | 29.11: vraag dat de vrijzinnig-liberale inbreng in de nieuwe regering zou versterkt worden, maar het departement onderwijs is zowel op nationaal als op Vlaams niveau in handen van de CVP, vraagt de onmiddellijke oprichting van de Autonome Raad voor het Rijksonderwijs. | 7.12.: betreurt de zwakke vrijzinnig-liberale inbreng in de bevoegdheidsverdeling van de onderwijs- en culturele materies (het pluralisme moet verzekerd blijven, de verworvenheden van het Schoolpact moeten gevrijwaard worden in de op te richten Autonome Raad voor het Rijksonderwijs).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177104