Menu

NWF / 1261. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1261. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
 
NWF / 1261. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1987
Omvang 1 omslag
Opmerkingen s.d.: aankondiging van de Algemene Ledenvergadering op 21.2.1987. | Juni: oproep (vermoedelijk tot de liberale en socialistische gekozenen) waarin de gemeenschappelijke verklaring met het Vermeylenfonds inzake onderwijs hernomen wordt (er werd niets gedaan om de toestand in het Rijksonderwijs te verbeteren en het traag op gang komen van de Autonome Raad mag geen belemmering hiertoe zijn).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177120