Menu

NWF / 1264. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1264. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
 
NWF / 1264. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1990
Omvang 1 omslag
Opmerkingen s.d.: aangaande de problematiek van de Brusselse instellingen (standpunt van het Willemsfonds). | s.d.: aankondiging van de publicatie van Frans Grootjans, “Terugblik in zorg en hoop”. | Voorjaar (voor 17.2): Vrije Tribune door Ernest Van Buynder en Adriaan Verhulst over “Mediabeleid en partijpolitiek” waarin ze stelden dat een openbare omroep enkel met openbare gelden en een particuliere omroep enkel met particuliere geldmiddelen mag gefinancierd worden. | 20.3: aankondiging persvoorstelling van de “De Liedboeken deel 1: Jan Frans Willems”. | 11.4: standpunt van het Willemsfonds en Ernest Van Buynder betreffende de voorgenomen vermindering door de BRT van het aantal zenduren van de zogenaamde “derden”. | 6.5: vrije Tribune van Adriaan Verhulst “Waarom ik op 6 mei niet betoog” (Bedoeld wordt de betoging van 6 mei georganiseerd door het Aktiekomitee Vlaanderen. Het Willemsfonds was niet toegetreden tot dit comité en nam afstand van de betoging. De oproep voor meer autonomie en voor een betere democratie, die wel werd ondertekend door Verhulst en het Willemsfonds werd misbruikt door het Aktiekomitee.) | 29.5: aankondiging van het Willemsfondscongres van 1990, georganiseerd i.s.m. de Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen met als thema “Europa ‘92”. | 8.6: reactie op het ontwerp-decreet van de minister van Onderwijs om het geschiedenisonderwijs en het kunstonderwijs te hervormen. | 8.7: 11 juli-toespraak van Ernest Van Buynder, tevens 11 juli-boodschap van het Willemsfonds betreffende de “derde fase” van de staatshervorming en een bilan van een jaar autonomie voor Vlaanderen. | 30.11: aankondiging van de publicatie over Gaston De Mey, tiende nummer in de reeks Beeld/Spraak.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177144