Menu

NWF / 1267. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1267. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
 
NWF / 1267. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1993
Omvang 1 omslag
Opmerkingen 19.2: aankondiging Algemene Ledenvergadering. | 9.7: 11 juli-verklaring van het Willemsfonds “Meer verscheidenheid in de Vlaamse eenheid”. | 20.7: “Cultuurpactwet verbeteren Ja, Cultuurpactwet afschaffen Neen”. | 3.9: open brief aan de heer M. Demaret, burgemeester van Brussel-Hoofdstad m.b.t. zijn ondermaats taalgebruik. | 23.9: het Willemsfonds verlaat het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. | 15.10: “dertig zilverlingen voor een nier”: reactie tegen de uitspraken van Prof. Ringoir die stelt dat mensen uit de derde wereld hun organen kunnen te koop aanbieden. | 3.12: “Willemsfonds verheugd over Nederlandse euthanasieregeling”, het Willemsfonds hoopt dat ook in België een oplossing gevonden wordt voor de rechtsonzekerheid waarin zowel actieve als passieve euthanasie zich bevindt. | 15.12: “democratie anno 2002”. Kritiek van het Willemsfonds op de beleidsbrief van minister van Cultuur Hugo Weckx.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177168