Menu

NWF / 1268. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1268. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
 
NWF / 1268. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1994
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Januari: “Eindthermen: reële of ideële onderwijsvernieuwing?”. Door Freddy Decreus en Roel De Groof, leden van het Dagelijks Bestuur en van de Werkgroep Onderwijs van het Willemsfonds. | 5.2: protest tegen de recente aantijgingen van CVP-voorzitter Van Hecke tegen het gemeenschapsonderwijs. | 6.2: aankondiging van de Algemene Ledenvergadering. | 7.2: in aansluiting op de persmededeling van 5.2 stelt het Willemsfonds dat het intern pluralisme van de ARGO nog kan versterkt worden en vraagt het dat de gecoöpteerde leden van de Lokale Schoolraden ook stemrecht zouden krijgen. | Mei: memorandum “Krachtlijnen voor een gemeentelijk cultuurbeleid”. | 11.7: 11 juli-boodschap van het Willemsfonds. | 3.10: aankondiging van de tentoonstelling “Mythe en epos in de beeldende kunst” i.s.m. Galerij De Zwarte Panter.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177176