Menu

NWF / 1269. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1269. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
NWF / 1269. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1995
Omvang 1 omslag
Opmerkingen 10.1: het Willemsfonds is verontwaardigd over het Voerencompromis. | 25.2: Willemsfonds huldigt Prof. dr. Adriaan Verhulst met een Liber Amicorum. | 27.2: Wafelenbak en mosselsouper cultureel genoeg voor subsidies. Het Willemsfonds stelt dat het voorstel van nieuw decreet op de subsidiring van verenigingen voor volksontwikkelingswerk aanfluiting is van elk gevoel van pluralisme (interview met Leo Ponteur). | 28.2: persmededeling n.a.v. de algemene vergadering waarin Georges Declercq het beleid van minister Weckx ten aanzien van de sector van het volksontwikkelingswerk hekelt. | 28.2: het verzoek aan de Vlaamse parlementairen betreffende de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde werd ondertekend door Leo Ponteur, algemeen voorzitter van het Willemsfonds. | 7.4: Christelijke zuil krijgt op valreep cadeau van 100 miljoen. Willemsfonds protesteert tegen het nieuw decreet op het volksontwikkelingswerk, dat mede door de SP en de VU werd gesteund. | 2.5: het Willemsfonds neemt afstand van het ANZ-manifest (een onafhankelijke Vlaamse staat als volwaardige lidstaat van de Europese unie).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177184