Menu

NWF / 1271. Petities/moties/persmededelingen

NWF / 1271. Petities/moties/persmededelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.2. Petities, moties en persmededelingen
Bevatten soms ook de voorbereidende teksten en versies. Zie ook Rubrieken A / 2.2. en 2.3.
NWF / 1271. Petities/moties/persmededelingen
Datering 1997
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Voorjaar: De KUL: een witgepleisterd graf? Georges Declercq, algemeen secretaris van het Willemsfonds stelt dat er een fundamenteel debat over de globale reorganisatie van het onderwijs in Vlaanderen nodig is. Bij gebrek aan zo een grondig maatschappelijk debat moeten zowel het intern pluralisme (van het gemeenschapsonderwijs) als het extern, institutioneel pluralisme (de vrijheid om onderwijsinstellingen op te richten met de steun van de overheid) worden gerespecteerd. | 20.2: standpunt van het Willemsfonds betreffende het Cultuurpact, dit n.a.v. een uitzending over het Cultuurpact op de BRTN (TerZake). | 20.2: het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is onaanvaardbaar wat betreft de randgemeenten rond Brussel. | 25.3: inperking opleiding kinesisten: open ruil of koehandel? Dit standpunt werd niet verspreid. | 26.3: het Willemsfonds dringt aan op een fundamenteel debat over vrijheid van onderwijs en verzuiling. | 11.7: 11 juli-boodschap waarin men ervoor pleit de principes in praktijk te brengen. | 22.11: het Willemsfonds vraagt federale voogdij over Brussel.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177200