Menu

NWF / 1285. Teksten van toespraken

NWF / 1285. Teksten van toespraken

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 2. Petities, moties, persmededelingen, persartikels, toespraken, omzendbrieven
Zie ook verslagen van Algemene Vergaderingen (rubriek A / 2.1.) en de tijdschriften van het Willemsfonds (zie de tijdschriftencollectie).

NWF / B / 2.4. Teksten van toespraken
Deze rubriek bevat toespraken die apart of als bundel toespraken voorkwamen in het archief. Ook in dossiers m.b.t. vergaderingen, congressen e.a. activiteiten zijn teksten van toespraken terug te vinden.
NWF / 1285. Teksten van toespraken
Datering 1990-1994
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Toespraak van de heer Ernest Van Buynder ter gelegenheid van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, 1990 | toespraak van Ernest Van Buynder, Forum: De Vlaamse Beweging na de Staatshervorming, 20.1.1990 | Toespraak van de heer Ernest Van Buynder, Algemeen Voorzitter van het Willemsfonds, gehouden ter gelegenheid van de Algemene Vergadering, 17.2.1990 | Toespraak van de heer Ernest Van Buynder, Algemeen Voorzitter van het Willemsfonds, Antwerpen, 27.4.1990 | Rede uitgesproken door Ernest Van Buynder, Algemeen Voorzitter van het Willemsfonds, ter gelegenheid van de voorstelling van het boek Frans Grootjans, Antwerpen, 19.5.1990 | toespraak m.b.t. Vlaanderen/Europa, 1991 | Toespraak door Ernest Buynder gehouden t.g.v. de oprichting van de Willemsfondsafdeling Retie, 15.1.1991 | Toespraak van erevoorzitter A. Verhulst op Algemene Vergadering Willemsfonds, Gent, 23.2.1991 | Voorbereiding speech WF-literatuur EVB, 11.4.1991 | Toespraak gehouden door Ernest Van Buynder, Algemeen Voorzitter van het Willemsfonds, te Boechout ter gelegenheid van de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, 11.7.1991 | toespraak van erevoorzitter Adriaan Verhulst op het Congres van het Willemsfonds te Sint-Niklaas, 16.11.1991 | toespraak van Leo Ponteur t.g.v. zijn aanstelling als Algemeen Voorzitter van het Willemsfonds, Gent, 8.1.1992 | Slottoespraak door Ernest Van Buynder, Algemeen Voorzitter, gehouden tijdens de Algemene Vergadering, 22.2.1992 | toespraak door Leo Ponteur n.a.v. een 11juli-viering, 6.7.1992 | toespraak van Leo Ponteur n.a.v. de tentoonstelling van de vijf-jaarlijkse wedstrijd voor jonge schilderkunst ingericht door het Willemsfonds-Brabant, Brussel, 10.9.1992 | Toespraak naar aanleiding van de feestelijke overhandiging van de Willemsfonds-cheque aan Burggraaf Dirk Frimout, 27.9.1992 | Toespraak naar aanleiding van de inhuldiging van het gerenoveerde Lakenmetershuis en de hulde aan Willy Bultereys, 20 jaar Voorzitter Willemsfonds Gent, 17.10.1992 | toespraak door Leo Ponteur (congresrede), 3.11.1992 | toespraak van Leo Ponteur, n.a.v. de viering van het 25-jarig bestaan van de WF-afdeling Blankenberge, 12.11.1992 | toespraak heroprichting afdeling Moerbeke-Waas, [1993] | toespraak van Jan Kerremans, De toekomst van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen: standpunt van het Willemsfonds, 11.1.1993 | toespraak m.b.t. het werkingsverslag 1992 van het Willemsfonds Provinciaal Verbond West-Vlaanderen, door Alex Vertenten, 16.1.1993 | Ontwerp toespraak Moerbeke-Waas van Alex Vertenten, 31.1.1993 | Slottoespraak Algemene Vergadering Willemsfonds, 2.2.1993 | Cultuur, een zoet nieuwjaarsvarkentje? Of een poging om de wereld te humaniseren? Toespraak voor het Willemsfonds Latem-Deurle, 7.2.1993 | Toespraak van Leo Ponteur n.a.v. voorjaarsreceptie WF-Kortrijk (vernieuwd bestuur, programmatie 1993), Kortrijk, 19.3.1993 | Toespraak ter gelegenheid van de Academische Zitting bij het 125- jarig bestaan van de Willemsfondsafdeling Gent, Gent, 16.5.1993 | toespraak (anoniem) n.a.v. een 11 juli-viering, 7.7.1993 | Toespraak door Adriaan Verhulst, Erevoorzitter Willemsfonds t.g.v. het 11 julifeest te Zwevegem, juli 1993 | Toespraak ter gelegenheid van de Elf juli-viering van Aartselaar en Lint, resp. vrijdag 9 en zaterdag 10 juli 1993, Meer verscheidenheid in de Vlaamse eenheid, 6.7.1993 | Verzuiling en integratie binnen een multiculturele samenleving. Ontzuilen en vrijzinnige onmacht, toespraak door voorzitter Leo Ponteur, 2.10.1993 | Toekomst van het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen - Toespraak door de heer Leo Ponteur, Algemeen Voorzitter Willemsfonds, na 11.1.1993 | Nieuwjaarstoespraak ter gelegenheid van de Algemene Ledenvergadering van het Willemsfonds Tongeren, Nederlands in Europa en te Brussel: De taalstrijd van de toekomst, Tongeren, 9.1.1994 | Slottoespraak bij de Willemfonds-studiedag Het gemeentelijk cultuurbeleid: ook uw zaak door Leo Ponteur, Algemeen Voorzitter, Cultureel Centrum Alden Biesen (Bilzen), 7.5.1994 | toespraak van Frans Grootjans n.a.v. de toekenning van de Prijs Herman Vanderpoorten, 4.6.1994 | Rede door de heer A. Kinsbergen, Minister van Staat en Eregouverneur van de provincie Antwerpen, ter gelegenheid van de toekenning van de Prijs Herman Vanderpoorten aan Minister van Staat Frans Grootjans te Lier, 4.6.1994 | toespraak van Leo Ponteur n.a.v. een 11 juli-viering, 3.7.1994 | Liberalisme en humanisme, toespraak door voorzitter Leo Ponteur op een debatavond voor het Antwerps Liberaal Verbond, 26.10.1994.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177269