Menu

NWF / 1288. Aantekeningen m.b.t. promotiemogelijkheden voor het Willemsfonds

NWF / 1288. Aantekeningen m.b.t. promotiemogelijkheden voor het Willemsfonds

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 3. Propaganda- en promotiemateriaal
NWF / B / 3.1. Algemene stukken m.b.t. promotie en huisstijl / PR
 
NWF / 1288. Aantekeningen m.b.t. promotiemogelijkheden voor het Willemsfonds
Datering s.d.
Omvang 1 omslag
Opmerkingen [Begin jaren 1980].
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177295