Menu

NWF / 1303. Het Willemsfonds 1851-1976 door Walter Prevenier

NWF / 1303. Het Willemsfonds 1851-1976 door Walter Prevenier

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 3. Propaganda- en promotiemateriaal
NWF / B / 3.5. Teksten over het Willemsfonds
NWF / 1303. Het Willemsfonds 1851-1976 door Walter Prevenier
Datering 1976
Omvang 1 omslag
Opmerkingen In Spiegel Historiael, maandblad voor geschiedenis en archeologie, april 1976 (p. 216-223).
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177411