Menu

NWF / 1315. Stukken m.b.t. de stage van Tom Deblauwe en Sammy Ceuninck op het Willemsfonds

NWF / 1315. Stukken m.b.t. de stage van Tom Deblauwe en Sammy Ceuninck op het Willemsfonds

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / B. Communicatie
Reeksen inkomende en uitgaande briefwisseling, omzendbrieven, petities, moties, persberichten en promotiemateriaal.

NWF / B / 3. Propaganda- en promotiemateriaal
NWF / B / 3.6. Stukken m.b.t. de Willemsfondswebsite
NWF / 1315. Stukken m.b.t. de stage van Tom Deblauwe en Sammy Ceuninck op het Willemsfonds
Datering 2000-2001
Omvang 1 pak & 1 omslag
Opmerkingen Opdracht van de stage: ontwerpen van een vernieuwde website en een cd-rom n.a.v. 150 jaar Willemsfonds.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24177507