Menu

NWF / 1545. Dossier m.b.t. taalkwesties in de Voerstreek en Rekkem

NWF / 1545. Dossier m.b.t. taalkwesties in de Voerstreek en Rekkem

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthemas van de Willemsfondswerking: Vlaamse Beweging, verzuiling, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs, cultuurbeleid en Noord-Zuidintegratie. Zie ook de rest van het archief (verslagen, congresdossiers, briefwisseling enz.).

NWF / D / 2. Vlaamse Beweging
NWF / D / 2.2. Thematische dossiers m.b.t. taalproblematiek en Vlaamse Beweging
NWF / 1545. Dossier m.b.t. taalkwesties in de Voerstreek en Rekkem
Datering 1968-1986
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: motie van het Langohr-Veltmans-Vreuschemen Komitee, 1968, stukken van het Overlegkomitee Voerstreek-Vlaanderen (OVV), 1975 | diverse wetsvoorstellen/voorstellen van decreet | kaarten van de grensstreek en persberichten m.b.t. Rekkem | nota van Willemsfonds Rekkem-voorztter G. Aerts aan het Algemeen Bestuur.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24179084