Menu

NWF / 1554. Dossier m.b.t. regionale werkgroepen Egmontkomitee

NWF / 1554. Dossier m.b.t. regionale werkgroepen Egmontkomitee

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthemas van de Willemsfondswerking: Vlaamse Beweging, verzuiling, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs, cultuurbeleid en Noord-Zuidintegratie. Zie ook de rest van het archief (verslagen, congresdossiers, briefwisseling enz.).

NWF / D / 2. Vlaamse Beweging
NWF / D / 2.4. Stukken m.b.t. het Gemeenschapspact van 24.5.1977 en 17.1.1978 (Egmont & Stuyvenberg): reacties en gevolgen
Zie ook de stukken m.b.t. de commissie Vlaamse Beweging, rubriek D / 2.9.

NWF / D / 2.4.1. Stukken van het Egmontkomitee
NWF / 1554. Dossier m.b.t. regionale werkgroepen Egmontkomitee
Datering 1978-1979
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: Werkgroep uitbouw Egmontkomitee: administratieve stukken, briefwisseling, overzichten van contactpersonen, verslagen van vergaderingen m.b.t. de oprichting van regionale comits | Werkgroep Vlaams Brabant: ontwerpnota 27.1.1979 | Werkgroep Egmontkomitee Gent en Oost-Vlaanderen: stukken m.b.t. de oprichting, briefwisseling, verslagen verslagen van vergaderingen, 1978 | Werkgroep Egmontkomitee Antwerpen: verslagen van vergaderingen, briefwisseling, stukken m.b.t. kaderbijeenkomsten, 1978 | Werkgroep Arrondissement Mechelen: uitnodiging voor een vergadering, lijst met contactpersonen, 1978.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24179162