Menu

NWF / 1556. Algemeen dossier m.b.t. Egmont & Stuyvenberg

NWF / 1556. Algemeen dossier m.b.t. Egmont & Stuyvenberg

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthemas van de Willemsfondswerking: Vlaamse Beweging, verzuiling, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs, cultuurbeleid en Noord-Zuidintegratie. Zie ook de rest van het archief (verslagen, congresdossiers, briefwisseling enz.).

NWF / D / 2. Vlaamse Beweging
NWF / D / 2.4. Stukken m.b.t. het Gemeenschapspact van 24.5.1977 en 17.1.1978 (Egmont & Stuyvenberg): reacties en gevolgen
Zie ook de stukken m.b.t. de commissie Vlaamse Beweging, rubriek D / 2.9.

NWF / D / 2.4.2. Stukken van het Willemsfonds
NWF / 1556. Algemeen dossier m.b.t. Egmont & Stuyvenberg
Datering 1977-1979
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat: briefwisseling met derden, diverse handgeschreven nota's, 1977-1979 | oproep van het Willemsfonds aan de voorzitters van de afdelingen van Vlaams Brabant en Brussel om deel te nemen aan het gewestelijke Egmontkomitee Vlaams Brabant en Brussel, 1977 | begeleidend schrijven aan de afdelingen bij de Aktie 70000 x neen van het Egmontkomitee 1.12.1977 | persknipsels over de houding van voorzitter Adriaan Verhulst inzake Egmont, 1977.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24179177