Menu

NWF / 1586. Dossier m.b.t. de commissie/werkgroep vrijzinnigheid

NWF / 1586. Dossier m.b.t. de commissie/werkgroep vrijzinnigheid

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking: Vlaamse Beweging, verzuiling, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs, cultuurbeleid en Noord-Zuidintegratie. Zie ook de rest van het archief (verslagen, congresdossiers, briefwisseling enz.).

NWF / D / 3. Verzuiling, vrijzinnigheid & pluralisme, ethische kwesties, Cultuurpact
NWF / D / 3.2. Vrijzinnigheid en pluralisme
 
NWF / 1586. Dossier m.b.t. de commissie/werkgroep vrijzinnigheid
Datering 1977, 1980-1983
Omvang 2 pakken
Opmerkingen Bevat uitnodigingen, verslagen aantekeningen, briefwisseling, stukken m.b.t. de UVV, lijst samenstelling commissie, nota’s, aanwezigheidslijsten en aanmeldingsformulieren, persknipsels, …
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24179358