Menu

NWF / 1609. Dossier m.b.t. de studie door het Willemsfonds van “De bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de culturele aangelegenheden en ...

NWF / 1609. Dossier m.b.t. de studie door het Willemsfonds van “De bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de culturele aangelegenheden en ...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / D. Het Willemsfonds als drukkingsgroep
Losse stukken en thematische dossiers rond enkele kernthema’s van de Willemsfondswerking: Vlaamse Beweging, verzuiling, vrijzinnigheid en pluralisme, onderwijs, cultuurbeleid en Noord-Zuidintegratie. Zie ook de rest van het archief (verslagen, congresdossiers, briefwisseling enz.).

NWF / D / 3. Verzuiling, vrijzinnigheid & pluralisme, ethische kwesties, Cultuurpact
NWF / D / 3.3. Pluralisme & Cultuurpact
 
NWF / 1609. Dossier m.b.t. de studie door het Willemsfonds van “De bevoegdheid van de gemeenschappen inzake de culturele aangelegenheden en internationale betrekkingen” in opdracht van de gemeenschapsminister van Cultuur
Datering 1984-1985
Omvang 2 pakken.
Opmerkingen Bevat briefwisseling, stukken m.b.t. aanvraag en goedkeuring in 1984, contracten, afrekeningen en onkostennota's, rapport “De bevoegdheid van de gemeenschappen inzake culturele aangelegenheden en internationale betrekkingen. Verslag van een onderzoeksproject in opdracht van de gemeenschapsminister van Cultuur, voorbereid en gecoördineerd door Jean Dujardin” (uitgegeven door het Willemsfonds).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24179545