Menu

NWF / 1727. Nota m.b.t. een volmacht van de Provinciale Verbonden aan het Algemeen Bestuur “om alle handelingen te verrichten met betrekking...

NWF / 1727. Nota m.b.t. een volmacht van de Provinciale Verbonden aan het Algemeen Bestuur “om alle handelingen te verrichten met betrekking...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / F. Lokale werking
Stukken die betrekking hebben op de contacten tussen het Algemeen Bestuur en de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur en de lokale afdelingen. De lokale afdelingen rapporteren over hun activiteiten aan de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur. Een groot deel van deze dossiers moet nog verwerkt worden.

NWF / F / 1. Stukken m.b.t. de Provinciale Verbonden
Zie ook de stukken m.b.t. de lokale afdelingen, rubriek F / 2.

NWF / F / 1.1. Algemene stukken
 
NWF / 1727. Nota m.b.t. een volmacht van de Provinciale Verbonden aan het Algemeen Bestuur “om alle handelingen te verrichten met betrekking tot de personeelsleden” van de Provinciale Verbonden
Datering s.d.
Omvang 1 stuk
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24180474