Menu

NWF / 1732. Aangetekende brief van West-Vlaams provinciaal voorzitter Stefaan Brusseel aan o.a. de bestuursleden van Willemsfonds Groot-Damm...

NWF / 1732. Aangetekende brief van West-Vlaams provinciaal voorzitter Stefaan Brusseel aan o.a. de bestuursleden van Willemsfonds Groot-Damm...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / F. Lokale werking
Stukken die betrekking hebben op de contacten tussen het Algemeen Bestuur en de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur en de lokale afdelingen. De lokale afdelingen rapporteren over hun activiteiten aan de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur. Een groot deel van deze dossiers moet nog verwerkt worden.

NWF / F / 1. Stukken m.b.t. de Provinciale Verbonden
Zie ook de stukken m.b.t. de lokale afdelingen, rubriek F / 2.

NWF / F / 1.1. Algemene stukken
NWF / 1732. Aangetekende brief van West-Vlaams provinciaal voorzitter Stefaan Brusseel aan o.a. de bestuursleden van Willemsfonds Groot-Damme en Bruno Beirnaert, directeur van het Willemsfonds, m.b.t. de afdeling Groot-Damme
Datering 13.10.1998
Omvang 1 stuk
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24180509