Menu

NWF / 1759. Briefwisseling met/toegestuurde stukken van alle Provinciale Verbonden (incl. agglomeratie Brussel)

NWF / 1759. Briefwisseling met/toegestuurde stukken van alle Provinciale Verbonden (incl. agglomeratie Brussel)

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / F. Lokale werking
Stukken die betrekking hebben op de contacten tussen het Algemeen Bestuur en de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur en de lokale afdelingen. De lokale afdelingen rapporteren over hun activiteiten aan de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur. Een groot deel van deze dossiers moet nog verwerkt worden.

NWF / F / 1. Stukken m.b.t. de Provinciale Verbonden
Zie ook de stukken m.b.t. de lokale afdelingen, rubriek F / 2.

NWF / F / 1.4. Briefwisseling en toegestuurde stukken m.b.t. de werking van de Provinciale Verbonden
 
NWF / 1759. Briefwisseling met/toegestuurde stukken van alle Provinciale Verbonden (incl. agglomeratie Brussel)
Datering 1987-1991
Omvang 2 pakken
Opmerkingen Verslagen van vergaderingen, uitnodigingen/agenda’s, omzendbrieven/tijdschriften, diverse overzichten, … West-Vlaanderen: vanaf 1987 | andere: vanaf 1989.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24180656