Menu

NWF / 1961. Prospectiedossier voor de oprichting van nieuwe afdelingen

NWF / 1961. Prospectiedossier voor de oprichting van nieuwe afdelingen

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / F. Lokale werking
Stukken die betrekking hebben op de contacten tussen het Algemeen Bestuur en de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur en de lokale afdelingen. De lokale afdelingen rapporteren over hun activiteiten aan de Provinciale Verbonden en het Algemeen Bestuur. Een groot deel van deze dossiers moet nog verwerkt worden.

NWF / F / 2. Stukken m.b.t. lokale afdelingen
Zie ook de stukken m.b.t. de Provinciale Verbonden, rubriek F / 1.

NWF / F / 2.5. Stukken m.b.t. prospectie en nieuwe afdelingen
NWF / 1961. Prospectiedossier voor de oprichting van nieuwe afdelingen
Datering [2000]
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat diverse overzichtstabellen en lijsten. van gemeenten, met aanduiding of er een Willemsfondsafdeling, een Davidsfonds en/of een VLD-bestuur is. Bevat ook lijsten van contactpersonen van Willemsfondsafdelingen e.a. andere liberale verenigingen.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24180895