Menu

NWF / 2183. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeelan...

NWF / 2183. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeelan...

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het nieuwe archief (1976-)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 48. Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling(swerk) in Verenigingsverband (NZVC)
NWF / G / 48.2. Dossiers m.b.t. werkgroepen ter voorbereiding van de regionale werkdagen
NWF / 2183. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland
Datering 1976-1978, 1980
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat verslagen van vergaderingen, briefwisseling, notas en het Verslag van de uitwisselingsbijeenkomst over het thema problematiek van de kleine woonkernen, 15.3.1980.
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24181742