Menu

NWF / 2185. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag provincies Antwerpen/Noord-Brabant

NWF / 2185. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag provincies Antwerpen/Noord-Brabant

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 48. Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling(swerk) in Verenigingsverband (NZVC)
NWF / G / 48.2. Dossiers m.b.t. werkgroepen ter voorbereiding van de regionale werkdagen
 
NWF / 2185. Dossier m.b.t. de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van de regionale werkdag provincies Antwerpen/Noord-Brabant
Datering 1976-1980
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat verslagen van vergaderingen, briefwisseling, nota's, organisatie en verslagen van regionale werkdagen en een “Inventaris van het vormings-en ontwikkelingswerk in de Belgisch-Nederlandse grensprovincies met het oog op de bevordering van grensoverschrijdende projecten” (1980).
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24181759