Menu

NWF / 2186. Dossier m.b.t. (de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van) de regionale werkdag te Drongen op 22.4.1978

NWF / 2186. Dossier m.b.t. (de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van) de regionale werkdag te Drongen op 22.4.1978

Archief Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur (archief nr. 10)
Rubriek Deel 2 (NWF): Inventaris van het “nieuwe” archief (1976-…)
NWF / G. Contacten met en deelname aan andere verenigingen en organisaties
Dossiers en losse stukken m.b.t. contacten met andere organisaties en verenigingen. Zie voor deze contacten ook elders in deze inventaris, zoals de verslagen van de verschillende bestuursorganen en de algemene reeksen briefwisseling.

NWF / G / 48. Noord-Zuid Contactcentrum Volksontwikkeling(swerk) in Verenigingsverband (NZVC)
NWF / G / 48.2. Dossiers m.b.t. werkgroepen ter voorbereiding van de regionale werkdagen
 
NWF / 2186. Dossier m.b.t. (de NZCV-werkgroep ter voorbereiding van) de regionale werkdag te Drongen op 22.4.1978
Datering *
Omvang 1 omslag
Opmerkingen Bevat voorbereidende teksten, nota's, stukken m.b.t..vergaderingen van de voorbereidende werkgroep, administratieve stukken.
 
Toegang Archief Willemsfonds Algemeen Bestuur. Inventaris.
 
 
Persistente url https://hdl.handle.net/21.12117/24181767